SC WEBCON SMART IDEAS SRL respecta dreptul la intimitate si viata privata cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane fizice care viziteaza acest site si, de asemenea, WebCon Smart Ideas respecta si se conformeaza cu toata legislatia in vigoare referitoare la protectia datelor cu caracter personal. Aceasta politica defineste informatiile pe care WebCon Smart Ideas le poate colecta si modul in care aceste informatii pot fi procesate. Acest document va ofera si instructiuni in cazul in care nu doriti ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie colectate sau diseminate atunci cind vizitati site-urile WebCon Smart Ideas.

Protectia Datelor cu caracter personal

WebCon Smart Ideas se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale colectate prin intermediul site-ului www.webcon.ro, conform Legii 677/2001, privind protectia datelor personale. Persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15). Inregistrarea pe site-ul www.webcon.ro presupune luarea la cunostiinta a drepturilor mai sus mentionate si acordul ca datele personale sa fie folosite de catre SC WEBCON SMART IDEAS SRL.

Furnizare voluntara de informatii va fi considerata si va reprezenta consimtamantul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de WebCon Smart Ideas in conformitate cu termenii prezentei Politici de Confidentialitate. Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate, va rugam sa nu ni le furnizati. Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie scoase din baza de date, ne puteti indica oricand acest lucru, prin contactarea noastra.